eb2013.fvm.dk

Website:http://eb2013.fvm.dk
opstemme modtaget5
nedstemme modtaget0
Karma:4 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (53)

1.

2   0

Græs i omdrift


Areal, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder. Både hvis der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, som har været dyr [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

2.

1   0

Udyrkede landbrugsarealer


Landbrugsarealer, hvor der ikke er nogen form for produktion.
Kilde: eb2013.fvm.dk

3.

1   0

Rådighed


Den person, som har det fulde driftsherreansvar for arealets drift enten som ejer eller forpagter, har rådighed over arealet.
Kilde: eb2013.fvm.dk

4.

1   0

Dyrkbare arealer


Arealer, der under normale vejrforhold er egnet til mekanisk jordbehandling og høst i perioden fra 15. maj - 15. september. For permanente græsarealer gælder dog, at arealerne skal [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

5.

0   0

Økologiordninger


Fælles betegnelse for tilskud til Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM), Miljøbetinget tilskud (MB).
Kilde: eb2013.fvm.dk

6.

0   0

Transport i støtten


Der kan indsendes en erklæring om notering af transport i støtten til NaturErhvervstyrelsen. Dermed udbetales støtten til tredjemand.
Kilde: eb2013.fvm.dk

7.

0   0

Tast selv-service


I Tast selv-service har ansøgere adgang til den nye version af Internet Markkort (IMK), hvor de kan indtegne deres marker og indsende forslag til markblokændringer. Fællesskema 2012 [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

8.

0   0

Særlige Betalingsrettigheder


Betalingsrettigheder uden jord. Tildelt på basis af husdyrpræmierne i referenceperioden 2000 – 2002 og mælkekvoten pr. 31. marts 2005 samt ved afkobling af handyr- og moderf&ar [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

9.

0   0

Sukkertillæg


Der er to former for sukkertillæg:   Det generelle sukkertillæg forhøjer basisværdien af alle betalingsrettigheder, på nær betalingsrettigheder tildelt p&arin [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

10.

0   0

Sukkerreformen


Reform af sukkertillægget. Se i øvrigt ”Sukkertillæg”.
Kilde: eb2013.fvm.dk


Log venligst ind for at se alle 53 definitioner