eb2013.fvm.dk

Website:http://eb2013.fvm.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget0
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (53)

1.

2   0

Græs i omdrift


Areal, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder. Både hvis der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, som har været dyrket med en anden afgrøde end græs og andet grøntfoder inden for de seneste 5 &ar [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

2.

1   0

Udyrkede landbrugsarealer


Landbrugsarealer, hvor der ikke er nogen form for produktion.
Kilde: eb2013.fvm.dk

3.

0   0

Økologiordninger


Fælles betegnelse for tilskud til Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM), Miljøbetinget tilskud (MB).
Kilde: eb2013.fvm.dk

4.

0   0

Transport i støtten


Der kan indsendes en erklæring om notering af transport i støtten til NaturErhvervstyrelsen. Dermed udbetales støtten til tredjemand.
Kilde: eb2013.fvm.dk

5.

0   0

Tast selv-service


I Tast selv-service har ansøgere adgang til den nye version af Internet Markkort (IMK), hvor de kan indtegne deres marker og indsende forslag til markblokændringer. Fællesskema 2012 skal desuden indsendes via Tast selv-service, og ansøgere kan også overdrage betalings [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

6.

0   0

Særlige Betalingsrettigheder


Betalingsrettigheder uden jord. Tildelt på basis af husdyrpræmierne i referenceperioden 2000 – 2002 og mælkekvoten pr. 31. marts 2005 samt ved afkobling af handyr- og moderfårspræmier samt støtte til kartoffelstivelse i 2012.
Kilde: eb2013.fvm.dk

7.

0   0

Sukkertillæg


Der er to former for sukkertillæg:   Det generelle sukkertillæg forhøjer basisværdien af alle betalingsrettigheder, på nær betalingsrettigheder tildelt på grundlag af permanent græs. Ansøgningen om det individuelle sukkertillæg skete [..]
Kilde: eb2013.fvm.dk

8.

0   0

Sukkerreformen


Reform af sukkertillægget. Se i øvrigt ”Sukkertillæg”.
Kilde: eb2013.fvm.dk

9.

0   0

Støtteberettiget areal


Ethvert landbrugsareal på bedriften, der er udlagt som agerjord og permanente græsarealer, undtagen arealer med skov, eller arealer, som ikke anvendes til landbrugsaktiviteter. Desuden planteskoler og arealer, der er beplantet med permanente frugt- og grøntsagskulturer.
Kilde: eb2013.fvm.dk

10.

0   0

SK


Storkreaturer.
Kilde: eb2013.fvm.dk


Log venligst ind for at se alle 53 definitioner