cvk.sum.dk

Website:http://cvk.sum.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget0
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (20)

1.

2   0

Eksklusionskriterium


En beskrivelse af de omstændigheder, som udelukker en person fra at indgå i et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, fx kan det dreje sig om, at personen er ammende eller gravid.
Kilde: cvk.sum.dk

2.

1   0

Voksne inhabile


Personer, som er omfattet af definitionen i værgemållovens § 5, hvor der ikke er iværksat værgemål. 
Kilde: cvk.sum.dk

3.

1   0

Multicenterforsøg


Ved et multicenterforsøg forstås et forsøg, som gennemføres efter en og samme forsøgsprotokol, men på forskellige steder med en forsøgsansvarlig som koordinator eller med flere forskellige for [..]
Kilde: cvk.sum.dk

4.

0   0

Stedfortrædende samtykke


En beslutning, der er truffet af nærmeste pårørende og den alment praktiserende læge, alternativt Sundhedsstyrelsen eller forældremyndighedsindehaveren, eller værgen. Beslutningen vedrører for [..]
Kilde: cvk.sum.dk

5.

0   0

Sponsor


En fysisk eller juridisk person, der påtager sig ansvaret for igangsætning, ledelse eller finansiering af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.
Kilde: cvk.sum.dk

6.

0   0

Protokolresumé


En beskrivelse af forsøgsprotokollen på dansk, der i resuméform skal angive: titel, forsøgsansvarliges/sponsors navn og forsøgssted, formål, metode, herunder oplysning om evt. biobank, statisti [..]
Kilde: cvk.sum.dk

7.

0   0

Lægemiddelforsøg


Kliniske lægemiddelforsøg omfatter forsøg, der har til formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske eller andre farmakodynamiske virkninger på mennesker, herunder at identific [..]
Kilde: cvk.sum.dk

8.

0   0

Inklusionskriterium


En beskrivelse af de betingelser, som deltagere i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal opfylde fx, at de skal være over 18 år og have en bestemt diagnose.
Kilde: cvk.sum.dk

9.

0   0

Informeret samtykke


En beslutning om at deltage i forskningsprojektet, der træffes efter fyldestgørende information om projektets art, betydning, rækkevidde og risici og efter modtagelse af passende dokumentation. Bes [..]
Kilde: cvk.sum.dk

10.

0   0

Ikke-interventionsforsøg med lægemidler


Ikke-interventionsforsøg med lægemidler er undersøgelser, hvor lægemidlet eller lægemidlerne ordineres som normalt i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Beslutningen [..]
Kilde: cvk.sum.dk


Log venligst ind for at se alle 20 definitioner