byggeproces.dk

Website:http://www.byggeproces.dk
opstemme modtaget5
nedstemme modtaget0
Karma:4 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (113)

1.

2   0

Råhus


Betegnelse for husets rå bygningsdele uden færdige overflader.  
Kilde: byggeproces.dk

2.

1   0

Kvalitetssikring


Reaktiv og bagudrettet sikring af kvalitet. Bygherren skal sørge for, at byggeriet får en god kvalitet. Det er bygherren, der skal kræve, at entreprenører og rådgiveren vælger byggetekniske løsninger og byggematerialer af høj kvalitet. Rådgiveren og entreprenørerne skal kunne dokumentere, [..]
Kilde: byggeproces.dk

3.

1   0

Hovedentreprise


Entrepriseform hvor bygherre har indgået kontrakt med kun en entreprenør. Hovedentreprenøren har ansvaret for alle andre fagentreprenører, men ikke projekteringen.  
Kilde: byggeproces.dk

4.

1   0

Arbejdsmiljørepræsentant


En ansat der er valgt blandt og af de ansatte i samme virksomhed, og som indgår i arbejdsmiljøorganisationen, hvor arbejdsmiljørepræsentanten samarbejder med en arbejdsgiver eller arbejdsleder. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen.  
Kilde: byggeproces.dk

5.

0   0

Uhygiejniske stoffer


Kemiske stoffer som indeholder sygdomsfremkaldende bakterier, virus mv. Kontakt med stoffet medfører infektionsfare.
Kilde: byggeproces.dk

6.

0   0

Udbudsmateriale


Det materiale som de forskellige aktører afgiver deres tilbud på baggrund af.  
Kilde: byggeproces.dk

7.

0   0

Udbudsform


Forskellige måder at indhente tilbud på. De forskellige former er offentligt udbud, begrænset udbud, udbud efter forhandling og projektkonkurrence.
Kilde: byggeproces.dk

8.

0   0

Totalentreprise


Entrepriseform, hvor en totalentreprenør har engageret arkitekt, ingeniør og underentreprenører.  
Kilde: byggeproces.dk

9.

0   0

Topografiske forhold


Forhold der vedrører et områdes terræn, dyrkning og bebyggelse, fx skrænter, vandløb, byer, landsbyer, veje osv.
Kilde: byggeproces.dk

10.

0   0

Tilsyn


De personer der for bygherren kontrollerer, at byggearbejderne udføres i overensstemmelse med projektmaterialet.  
Kilde: byggeproces.dk


Log venligst ind for at se alle 113 definitioner