baade-og.dk

Website:http://www.baade-og.dk
opstemme modtaget8
nedstemme modtaget3
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (127)

1.

3   2

Mediering


En formidling, mægling eller forsoning mellem to yderligheder eller modsætninger. Begrebet stammer fra den tyske filosof Hegel, der mente, at al virkelighed er et resultat af en konstant vorden - altså at verden hele tiden er i gang med at blive til - og at i denne konstante vorden [..]
Kilde: baade-og.dk

2.

2   0

Cyberspace


Det kunstige "rum" som eksisterer i computeren eller ude på internettet.
Kilde: baade-og.dk

3.

1   1

Symbiose


En situation hvor to organismer lever i tæt samspil med hinanden, til gavn for mindst én af parterne. F.eks. er sameksistensen mellem os selv og vores tarmbakterier en symbiose til gavn for begge parter.*
Kilde: baade-og.dk

4.

1   0

Evolution


Rolig og jævn udvikling i modsætning til en revolution. I biologien refererer evolutionen til arternes langsomme udvikling fra encellede organismer til højere dyrearter og planter over de ca. 3,5 milliarder år, hvor der har været liv på jorden.*
Kilde: baade-og.dk

5.

1   0

Dioxin


TCDD, 2, 3, 7, 8-tetraklor-dibenzo-paradioxin. Et af de farligste affaldsprodukter, som det endnu er "lykkedes" at frembringe. Stoffet er et biprodukt ved forskellige former for kemisk produktion (f.eks. plantegifte), men opstår også ved f.eks. afbrænding af PVC og materi [..]
Kilde: baade-og.dk

6.

0   0

Vertikal spredning


Flercellede organismer kan kun sprede deres arvemateriale fra forældrene til afkommet, de kan ikke udveksle arvemateriale/DNA med hinanden; de kan ikke foretage en horisontal spredning. Vertikal spredning sker over tid, horisontal spredning sker i tiden.
Kilde: baade-og.dk

7.

0   0

Verificérbar


En påstand, der eksperimentelt kan bevises, siges at være verificérbar. Det er en nødvendig forudsætning for, at en teori kan accepteres som videnskabelig erkendelse.*
Kilde: baade-og.dk

8.

0   0

Totem


En hyppig forestilling i jægersamler-kulturer er, at en enkelt stamme eller enkelte personer kan have et totem-dyr. Man "er" dette dyr eller står i en særlig forbindelse med det.
Kilde: baade-og.dk

9.

0   0

Tilfældige neværk


Netværk hvor enhedernes præferencer mht. hvem de står i forbindelse med er tilfældige. (Modsat skalafri netværk s.d.). Når alle enheder (eller nodes s.d.) kobler sig til andre enheder uden nogen særlige præferencer, så vil der opstå et best [..]
Kilde: baade-og.dk

10.

0   0

Theory of Mind


I hvor høj grad man er klar over, at andre har et sind. Der findes ikke noget ord for det på dansk. Baade-Og anvender Peter Gärdenfors' opdeling af Theory of Mind i seks niveauer:
Kilde: baade-og.dk


Log venligst ind for at se alle 127 definitioner