baade-og.dk

Website:http://www.baade-og.dk
opstemme modtaget8
nedstemme modtaget3
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (127)

1.

3   2

Mediering


En formidling, mægling eller forsoning mellem to yderligheder eller modsætninger. Begrebet stammer fra den tyske filosof Hegel, der mente, at al virkelighed er et resultat af en konstant v [..]
Kilde: baade-og.dk

2.

2   0

Cyberspace


Det kunstige "rum" som eksisterer i computeren eller ude på internettet.
Kilde: baade-og.dk

3.

1   1

Symbiose


En situation hvor to organismer lever i tæt samspil med hinanden, til gavn for mindst én af parterne. F.eks. er sameksistensen mellem os selv og vores tarmbakterier en symbiose til gavn f [..]
Kilde: baade-og.dk

4.

1   0

Evolution


Rolig og jævn udvikling i modsætning til en revolution. I biologien refererer evolutionen til arternes langsomme udvikling fra encellede organismer til højere dyrearter og planter o [..]
Kilde: baade-og.dk

5.

1   0

Dioxin


TCDD, 2, 3, 7, 8-tetraklor-dibenzo-paradioxin. Et af de farligste affaldsprodukter, som det endnu er "lykkedes" at frembringe. Stoffet er et biprodukt ved forskellige former for kemisk produ [..]
Kilde: baade-og.dk

6.

0   0

Vertikal spredning


Flercellede organismer kan kun sprede deres arvemateriale fra forældrene til afkommet, de kan ikke udveksle arvemateriale/DNA med hinanden; de kan ikke foretage en horisontal spredning. Vertikal [..]
Kilde: baade-og.dk

7.

0   0

Verificérbar


En påstand, der eksperimentelt kan bevises, siges at være verificérbar. Det er en nødvendig forudsætning for, at en teori kan accepteres som videnskabelig erkendelse.*
Kilde: baade-og.dk

8.

0   0

Totem


En hyppig forestilling i jægersamler-kulturer er, at en enkelt stamme eller enkelte personer kan have et totem-dyr. Man "er" dette dyr eller står i en særlig forbindelse me [..]
Kilde: baade-og.dk

9.

0   0

Tilfældige neværk


Netværk hvor enhedernes præferencer mht. hvem de står i forbindelse med er tilfældige. (Modsat skalafri netværk s.d.). Når alle enheder (eller nodes s.d.) kobler si [..]
Kilde: baade-og.dk

10.

0   0

Theory of Mind


I hvor høj grad man er klar over, at andre har et sind. Der findes ikke noget ord for det på dansk. Baade-Og anvender Peter Gärdenfors' opdeling af Theory of Mind i seks nive [..]
Kilde: baade-og.dk


Log venligst ind for at se alle 127 definitioner