aktieinfo.net

Website:http://www.aktieinfo.net
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget0
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (31)

1.

2   0

Fed


Den amerikanske centralbank, Federal Reserve Bank, kaldes i daglig tale Fed.
Kilde: aktieinfo.net

2.

1   0

Udestående aktier


Antal aktier minus egne aktier. Såfremt egne aktier er anskaffet for at matche optioner udstedt til ledelsen kan disse anses for værende optaget til dette andet formål, og altså skal der ikke korrigeres for en sådan beholdning. Det udestående antal aktier kan desuden være genstand for en muli [..]
Kilde: aktieinfo.net

3.

1   0

Dækningsgrad


Opgøres som dækningsbidraget i procent af omsætningen.
Kilde: aktieinfo.net

4.

0   0

Yield


Direkte afkast, dvs. udbytte pr. aktie/børskurs pr. aktie. Tæt på udbetaling bør man se dette tal et år frem, dvs. det direkte forventede afkast bliver: Næste års formodede udbytte pr. aktie/(børskurs-forestående faktisk udbytte pr. aktie).
Kilde: aktieinfo.net

5.

0   0

Upside


Udtrykker det potentiale, man ser for et givet aktiv, i opadgående retning.
Kilde: aktieinfo.net

6.

0   0

Tilbagekøb


Et selskab kan vælge at købe aktier i markedet, og herved reducere det antal aktier der er udstedt. Værdien pr. aktie vil dermed stige. Metodens relevans afhænger af børskursens højde set i forhold til den værdi ledelsen anser for rimelig. Alternativet er udbetaling af udbytte, der dog er omf [..]
Kilde: aktieinfo.net

7.

0   0

Split


Det gældende antal aktier opdeles i flere og tilsvarende nominelt mindre aktier, typisk 1:1. Børskursen vil derfor i teorien ændres tilsvarende.
Kilde: aktieinfo.net

8.

0   0

S/P


Stop/profit. Modsat af S/L.
Kilde: aktieinfo.net

9.

0   0

S/L


Stop/loss. Kan indlægges som en aktiv ordre i markedet eller blot være ens egen regel og rettesnor for, hvad man maksimalt vil tabe på en aktie. Selvom der indlægges en S/L i markedet, er det ikke en garanti for at handel sker på det ønskede niveau. Hvis fx en aktie efter et regnskab falder me [..]
Kilde: aktieinfo.net

10.

0   0

SDO


Særligt dækkende obligationer. Sikkerhedsgrundlaget for disse ustedte obligationer skal hele tiden overholdes i relation til pantets værdigrundlag. Risikoen er dermed lavere for investor, mens låntagere og kreditformidler løbende skal inddække en eventuel manko. Er et alternativ for bankerne t [..]
Kilde: aktieinfo.net


Log venligst ind for at se alle 31 definitioner