abf-rep.dk

Website:http://www.abf-rep.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget2
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (58)

1.

3   0

Transporterklæring


En transporterklæring er et dokument som man udfylder, hvis man ønsker at overdrage inddrivelsesretten til en fordring til en anden person eller virksomhed.
Kilde: abf-rep.dk

2.

1   0

Quorom


betegner det minimumsantal medlemmer, der skal være til stede for at en beslutning gyldigt kan træffes eller et forslag kan vedtages.
Kilde: abf-rep.dk

3.

1   1

Prioritetsgæld


Foreningens lån med sikkerhed i ejendommen. Der vil ofte være tale om et realkreditlån. Hvert år, på statusdagen, sker der en opgørelse af lånene, og de enkelte gældsposters restgæld samt kur [..]
Kilde: abf-rep.dk

4.

1   0

Markedsrente


Markedsrenten er renten som er gældende på det frie marked, den bliver fastsat hver dag på finansmarkedet og svinger sammen med nationalbankens rente.
Kilde: abf-rep.dk

5.

1   0

Forfaldstid


Det tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve betaling.
Kilde: abf-rep.dk

6.

1   0

Dagsværdi


Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv, evt. en ejendom, kan udveksles/sælges på et velfungerende marked. Dagsværdien udtrykker det, som man i daglige tale kalder markedsværdi eller handelsvæ [..]
Kilde: abf-rep.dk

7.

1   0

Blankofuldmagt


Ubegrænset fuldmagt.
Kilde: abf-rep.dk

8.

0   0

Vurderingsmand


En vurderingsmand er en person, der besidder en særlig faglig kundskab, som sætter ham i stand til at vurdere og værdiansætte forbedringer og mangler i forbindelse med overdragelse af en andelsbol [..]
Kilde: abf-rep.dk

9.

0   0

Velerhvervede rettigheder


En uskreven foreningsretlig grundsætning, som giver andelshavere særlige rettigheder enten gennem vedtægter, men også ved praksis i foreningen. Sådanne rettigheder kan kun fratages, såfremt alle [..]
Kilde: abf-rep.dk

10.

0   0

Vedligeholdelse


Foranstaltninger som ikke tilfører boligen en øget brugsværdi, men som udelukkende opretholder boligens standard.
Kilde: abf-rep.dk


Log venligst ind for at se alle 58 definitioner