abf-rep.dk

Website:http://www.abf-rep.dk
opstemme modtaget8
nedstemme modtaget2
Karma:7 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (58)

1.

3   0

Transporterklæring


En transporterklæring er et dokument som man udfylder, hvis man ønsker at overdrage inddrivelsesretten til en fordring til en anden person eller virksomhed.
Kilde: abf-rep.dk

2.

1   0

Quorom


betegner det minimumsantal medlemmer, der skal være til stede for at en beslutning gyldigt kan træffes eller et forslag kan vedtages.
Kilde: abf-rep.dk

3.

1   1

Prioritetsgæld


Foreningens lån med sikkerhed i ejendommen. Der vil ofte være tale om et realkreditlån. Hvert år, på statusdagen, sker der en opgørelse af lånene, og de enkelte gældsposters restgæld samt kursværdi anføres i årsrapporten.
Kilde: abf-rep.dk

4.

1   0

Markedsrente


Markedsrenten er renten som er gældende på det frie marked, den bliver fastsat hver dag på finansmarkedet og svinger sammen med nationalbankens rente.
Kilde: abf-rep.dk

5.

1   0

Forfaldstid


Det tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve betaling.
Kilde: abf-rep.dk

6.

1   0

Dagsværdi


Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv, evt. en ejendom, kan udveksles/sælges på et velfungerende marked. Dagsværdien udtrykker det, som man i daglige tale kalder markedsværdi eller handelsværdien, og kan defineres som det beløb, en ejendom forventes at kunne omsættes til ved en handel me [..]
Kilde: abf-rep.dk

7.

0   0

Vurderingsmand


En vurderingsmand er en person, der besidder en særlig faglig kundskab, som sætter ham i stand til at vurdere og værdiansætte forbedringer og mangler i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig. Han kan tillige vurdere, hvorvidt der er mangler ved et leveret byggeri. Vurderingsmænd kan så [..]
Kilde: abf-rep.dk

8.

0   0

Velerhvervede rettigheder


En uskreven foreningsretlig grundsætning, som giver andelshavere særlige rettigheder enten gennem vedtægter, men også ved praksis i foreningen. Sådanne rettigheder kan kun fratages, såfremt alle berørte giver samtykker hertil.
Kilde: abf-rep.dk

9.

0   0

Vedligeholdelse


Foranstaltninger som ikke tilfører boligen en øget brugsværdi, men som udelukkende opretholder boligens standard.
Kilde: abf-rep.dk

10.

0   0

Variabel rente


En variabel rente er kendetegnet ved, at renten løbende tilpasses over lånets løbetid. Renten kan fx fastsættes hver 3 måned, en gang om året eller op til hver 10. år. Lånet vil generelt have en lavere rente end et lån med fast rente, til gengæld er der større risiko, da renten kan varier [..]
Kilde: abf-rep.dk


Log venligst ind for at se alle 58 definitioner